I dagene 7.-10.november 2024 arrangeres Kurs i legende sjelesorg (KILS) på Skjergardsheimen i Øygarden utenfor Bergen.

Kursleder er Leif Halsos.

Kurset varer fra torsdag 7. til søndag 10.nov 2024, og koster kr 3500,- (innbefatter overnatting, mat og kursavgift) For ektepar som bor på dobbeltrom koster det kr 6000,-.

KILS er et kurs med dyptpløyende undervisning om forløsningen i å bekjenne synd, hvordan Jesus kan lege våre indre sår og gi oss et nytt fokus i livet og hvordan vi kan bli satt fri fra emosjonelle og åndelige bindinger. Alle deltakere får en forbønnsamtale med to sjelesørgere.
Samtidig gir KILS også en opplæring i å være medvandrer for andre og å bruke «forbønnsamtale» som et redskap.
Du kan lese mer om KILS under OM OSS.

For påmelding , ta kontakt med en av disse. Har du ikke deltatt på kils før, må du søke om opptak. Søknadsskjma fås hos en av disse.

Annbjørg Vågen

+47 991 00 018

Torunn Westli

+47 452 94 167

Event Details

Organizer : Hel gjennom Kristus

Start Date : nov 7

End Date : nov 10

Time : kl 1600

Cost : kr 3500,-

Event Venue

Venue : Skjergardsheimen leirstad

Address : Sturevegen 261, 5336 Tjeldstø