Styret i HgK

Magne

Magne Bjørkhaug

Styreleder

Torleif Elgvin

Torleif Elgvin

Nestleer

Kirsti Waage

Kirsti Waage

Styremedlem

Torunn

Torunn Westli

Styremedlem og redaktør for nettsiden

Hartvig Opsjøn

Hartvig Opsjøn

Styremedlem

Annbjørg

Annbjørg Vågen

(varamedlem)

Kai Stein

Kai Stein Gjelten

(varamedlem)