Mitt vitnesbyrd

Selv om jeg i tjue år har vært pastor innenfor Baptistkirken i Kenya, har jeg ikke hatt noen
bibelsk kunnskap om muligheten for åndelig frihet i Kristus.
Jeg tjente Gud med en masse bitterhet i hjertet og med dype indre sår som påvirket menigheten min.
Gjennom samtale og forbønn fikk jeg bekjenne bitterheten og fikk oppleve indre legedom. Nå tjener jeg Gud med en ny forståelse.

I 2014 ble jeg invitert av en venn som er pastor i Uganda, til å være med på en konferanse i Kiryandongo i Uganda.
Dette var første gangen jeg hørte om VMTC og det var mitt første møte med en undervisning om frihet i Kristus og åndelig helbredelse.
I 2015 fikk jeg for første gang en forbønnsamtale, det ble et vendepunkt i min tjeneste. Jeg innså at jeg hadde tjent Gud med en masse bitterhet i hjertet og med dype indre sår som påvirket menigheten min, uten at jeg hadde forstått det. Jeg forsto også at mange mennesker som er frelst likevel går rundt og er så bundet.
Både jeg og min kone var med på dette seminaret og fikk forbønnsamtale. Vi oppleve begge en indre helbredelse, og tjener nå Gud med en ny forståelse.

VMTC er en gave og velsignelse fra Gud til Afrika. Vi ber om at det en dag også skal komme til Kenya, både seminar med undervisning og skole med trening for pastorer. Det er stor behov for at både pastorer og andre troende som går igjennom vanskeligheter fordi de ikke kjenner Guds ord, kan få oppleve den samme friheten i Kristus som vi har fått del i.

I 2016 var jeg og min kone igjen på VMTC-konferansen, denne gangen sammen med et pastorpar fra Kenya som jeg hadde invitert med. Jeg ønsket at de også skulle få oppleve denne åpenbaringen av Guds frigjørende ord.

Siden jeg kom i kontakt med VMTC har jeg spesielt fått erfare følgende
a) Har blitt satt fri og vært i stand til å tilgi moren min og gjenopprette relasjonen med henne
b) Har blitt i stand til å tilgi kirken etter at de har behandlet meg dårlig gjennom de siste tjue årene hvor jeg har vært i tjeneste. Som en følge av dette har vi opplevd en ny tid med velsignelse, frihet og fred fra Herren, og menigheten vokser nå raskere og har framgang.

Henry fra Kenya

Henry fra Kenya