Klageinstans

Dersom du i sjelesorgsamtale hos oss har opplevd noe som vanskelig eller krekende, kan du henvende deg til, Hans Thore Løvaas eller Kristi Waage med din klage, så vil de ta seg av dette etter beste skjønn.

Hans Thore Løvaas

+47 92867097

Kirsti Waage

+47 97077058