GIVERTJENESTE – ER DET NOE DU VIL VÆRE MED PÅ?

Helhet

HgK Norge har to store arbeidsfelt med mye aktivitet som medfører behov for givere.

Det ene er arbeid her i Norge.
Siden vi startet opp i 1986 (faktisk var første seminar i 1985) har hovedvirksomheten vår vært «Kurs i legende sjelesorg» og seminarer rundt om i landet. Stort sett er dette arrangementer som går over noen dager, og deltakerne bor på stedet. Selvsagt koster dette, og deltakerne betaler kursavgift/seminar-avgift. Men etter hvert er det blitt dyrere å leie steder, og for at det ikke skal bli for dyrt, tar vi mindre betalt enn det det koster. Så vi går stort sett i underskudd på arrangementene våre. 
De som er med i team får ingen betaling, og bruker av sin fritid til dette. 
Vi fikk for år tilbake en arv som ga oss økonomisk frihet til å drive på denne måten, men nå er vi i den situasjonen at vi er avhengig av givere for å kunne fortsette.

Det andre arbeidsfeltet vårt er planting av HgK (VMTC på engelsk) i Afrika.
Siden 2013 har vi jobbet med å etablere den sjelesorg-bevegelsen vi er en del av i Afrika. Vi begynte i Uganda, fortsatte  i Kenya, deretter i Kamerun og nå er det så smått startet opp i Kongo. Dessuten hjelper vi til i Tanzania (som finansieres av VMTC internasjonalt). Det er fantastisk å se hvordan det vokser og hva det gjør i folks liv.
HgK har nå besluttet at all vår virksomhet i Afrika skal finansieres utelukkende av gaver som kommer inn til dette arbeidet. Vi arbeider også for å gjøre de landene vi planter virksomhet i uavhengig av finansiering fra vesten for å kunne drive arbeidet videre.

 

Hvis du vil være med å gi kan det gjøres via følgende kontoer:

HgK Drift (for kursbetalinger mm)   3633 35 07514        VIPPS 111786 

Gavekonto  (til arbeidet i Norge)      3633 35 07506         VIPPS 620069

 

Prosjekt Afrika (Gaver til arbeidet i Uganda, Kenya og Afrika generelt)                                                             3633 67 03071         VIPPS 620068

Kamerun                                                            3626 52 21046         VIPPS 620068       

«Still we can»                                                   3633 62 98401        VIPPS 620068       

Uganda 2019
Forbønn