«Still we can»

STILL WE CAN

Dette er et prosjekt knyttet til VMTC Uganda. Kjernevirksomheten deres er rettet mot unge jenter som er seksuelt misbrukt og uten framtid og håp. De hjelper de aller mest sårede og sønderknuste menneskene .

Gjennom undervisning og opplæring i praktisk arbeid gir de disse jentene mulighet til å kunne skaffe seg inntekt og brødfø seg selv og familien sin. Samtidig  får jentene være med  på seminaret Freed to Live (Satt i frihet så vi kan leve). Her får de undervisning og samtaler som er med på å lege sår, løse bånd og sette i frihet. Mange av jentene går videre på KILS og utdanner seg til å kunne hjelpe andre gjennom VMTC sitt arbeid.

I første halvdel av 2023 var det ca 60 unge jenter som fikk undervisning og opplæring gjennom prosjektet. Nå er det 42 unge jenter som får det samme. 

Prosjektet er startet og ledet av Catherine som selv har opplevd hvordan Gud har reist henne opp fra et elendig liv. Hun er også en av lederne i VMTC Uganda.

Vi takker Gud for det som skjer gjennom dette prosjektet.

Nedenfor ser dere bilde av kjoler som er av de tingene jentene kan lære å sy og selge for å få inntekt. Dere ser utdeling av diplom til en som har gjennomført opplegget, og Catherine som er leder av prosjektet.