2016 – et jubileumsår for HgK

2016 er et jubileumsår for Helhet gjennom Kristus. Da er det 30 år siden virksomheten startet opp.
Ellen og Arne Sky hadde fullført 4 forbønnsamtaleskoler (det vi nå kaller KILS) på Breidagård i Sverige og var innsatt som forbedere. I august 1986 i tiden 7. -10. gjennomførte de det første seminaret i Norge – “Helbredelse for hele mennesket”. Det ble holdt på Kildevangen. Vi har fremdeles dette seminaret, men kaller det nå “Frihet og legedom i Kristus”.

Etter dette seminaret ble det dannet et interimsstyre med Paivi og Arne Rudvin og Ellen og Arne Sky. De fikk mye hjelp fra Sverige og Finland.  Forbønnsamtaleskoler ble avholdt og etter hvert ble flere norske innsatt i tjeneste.

Slik startet det – og tenk at det hadde livets rett. Mange har fått hjelp gjennom HgK i årene som har gått. Vi retter en stor takk til de som hadde tro for å starte opp i Norge.